Hur du väljer rätt leverantör av relining

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en leverantör som behärskar hela renoveringsprocessen och inte bara utför själva arbetet. En bra leverantör stödjer dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Schaktfri ledningsrenovering i 20 år

Scandinavia VA-teknik är en av de leverantörer som har längst erfarenhet av relining. I 20 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att så många väljer oss.

En annan av våra fördelar är våra unika schaktfria metoder som gör både små och stora renoveringsprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som är helt fria från miljöskadliga och hälsofarliga ämnen.

  

Nytt från oss

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

2016-03-23

Svapipe söker nya medarbetare

Vårt syskonföretag, Svapipe, söker fem nya medarbetare.

2015-12-21

Kommunrevisorer slår larm om förnyelsetakt

Kommunrevisorer slår larm om förnyelsetakt
Allt fler revisionsrapporter innehåller tydliga uppmaningar till VA-tjänstemän och politiker att börja planera för en förnyelsetakt som motsvarar det verkliga behovet.

2015-12-15

Nya höghållfasta PE-material

Alla ledningsägare på VA-området vill att ledningarna ska hålla längre. Målet är att nå en livslängd på 100 år, eller mer.

2015-12-11

NSVA testar ispiggning

Under hösten testades för första gången i Sverige metoden ispiggning. Testet gjordes av NSVA i norra Billesholm, i ett område där vanlig vattenspolning inte gett tillräckligt bra resultat.

Vad andra säger om oss

"Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning."

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten