Hur du väljer rätt leverantör av relining

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en leverantör som behärskar hela renoveringsprocessen och inte bara utför själva arbetet. En bra leverantör stödjer dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Schaktfri ledningsrenovering i 20 år

Scandinavia VA-teknik är en av de leverantörer som har längst erfarenhet av relining. I 20 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att så många väljer oss.

En annan av våra fördelar är våra unika schaktfria metoder som gör både små och stora renoveringsprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som är helt fria från miljöskadliga och hälsofarliga ämnen.

  

Nytt från oss

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

2016-03-23

Svapipe söker nya medarbetare

Vårt syskonföretag, Svapipe, söker fem nya medarbetare.

2015-12-21

Kommunrevisorer slår larm om förnyelsetakt

Kommunrevisorer slår larm om förnyelsetakt
Allt fler revisionsrapporter innehåller tydliga uppmaningar till VA-tjänstemän och politiker att börja planera för en förnyelsetakt som motsvarar det verkliga behovet.

2015-12-15

Nya höghållfasta PE-material

Alla ledningsägare på VA-området vill att ledningarna ska hålla längre. Målet är att nå en livslängd på 100 år, eller mer.

Vad andra säger om oss

"Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt."

Björn Widman, Täby kommun