Förnyelse av markförlagda VA-ledningar

Behovet av att renovera det svenska ledningsnätet är enormt och kommunerna rullar ett växande underhållsberg framför sig. Ändå är den tekniska utvecklingen långsam – trots att det finns etablerade schaktfria metoder som både är billigare, snabbare och stör mindre så väljer de flesta fortfarande att gräva.

Skälen är dels okunnighet om fördelarna med schaktfritt, dels rädsla för nya metoder.

Därför har vi gjort en helt ny handbok med titeln "Ledningsförnyelse av markförlagda VA-ledningar". 142 sidor, laddade med praktiska tips, fakta, råd om upphandling, guider för metodval och metodbeskrivningar. Samt massor av praktikfall.

Här kan du beställa den nya handboken om ledningsrenovering. Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka så kommer böckerna på posten inom kort. Pris 325 kr.

Leveransadress

Faktureringsadress

Övrigt

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten