Övriga tjänster

Vår huvudsakliga verksamhet är självklart att renovera ledningar. Så startade företaget och så arbetar vi fortfarande. Men vi vet att många kunder har svårt, inte minst på grund av resursbrist, att hinna med det arbete som ligger före och efter en renovering. Därför hjälper vi gärna till, ibland själva, ibland tillsammans med företag som ingår i vårt nätverk.

Kartläggning

Vilka ledningar finns, och var? När är ledningarna byggda, och i vilken kondition är de? Hur ser driftsstatistiken ut? Vilka expansionsplaner finns i kommunen, och vad betyder det för det framtida ledningsnätet? Vi kan givetvis inte svara på alla dess frågor, men vi vet hur du ska bära dig åt för att hitta svaren. Samtalspartner, bollplank eller konsult – du väljer själv vilken roll vi ska spela.

Underhålls- och förnyelseplanering

Nästa steg när ledningsnät och renoveringsbehov är kartlagt är att hitta det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra renoveringen. Vi har suttit i den här typen av diskussioner hundratals gånger, och vet vilka strategier och metoder som ger bäst resultat. Och vad man ska undvika. Vad behöver du hjälp med?

Projektering

Ofta en trång sektor hos svenska kommuner, men vi hjälper gärna till. Tack vare vår långa och djupa erfarenhet går det undan, och vi vet var genvägarna finns och vad man ska undvika. Slå en signal, så sätter vi oss runt bordet och diskuterar dina akuta projekt.

Uppföljning och dokumentation

Framtiden är också ditt ansvar. Om tio, tjugo eller trettio år kommer kanske någon att behöva detaljerad information om dina ledningar – både gamla, nya och renoverade. Vi kan ge råd och hjälpa dig handgripligt på olika nivåer, allt från ledningskartor och driftsinstruktioner till smarta dokumentations- och planeringssystem. Välkommen att utnyttja vår kunskap!

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

"Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning."

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten