Primus Line

Den viktigaste skillnaden mellan U-Liner och Primus Line är att den senare är mer flexibel, klarar högre tryck och går att installera i större längder, ända upp till 2000 m utan skarvar. Tack vare sin höghållfasta Kevlar-armering är Primus Line mycket flexibel och påminner mer om en slang än ett styvt rör. För övrigt är tekniken densamma som för U-Liner, d.v.s. ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa kvaliteten hos ditt ledningsnät. 

Den nya ledningen har samma egenskaper som en helt ny ledning, samtidigt som den släta insidan garanterar ett högt flöde och eliminerar risken att bakterier och mikroorganismer fastnar.

Metodbeskrivning

Vid installationen viks Primus Line ihop för att få mindre diameter och kunna dras in i den befintliga ledningen med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga runda formen återskapas genom en tryckökning. Primus Line formanpassar sig precis som U-Liner till det befintliga rörets vägg men behåller sin flexibilitet.

Primus Line fungerar bäst för överföringsledningar med få skarvar, och då den ledning som ska renoveras innehåller många krökar.

Primus Line byggs upp av två materialskikt med mellanliggande Kevlar-armering. Ytterskiktet är alltid PE, medan innerskiktet anpassas till det material som ska transporteras i ledningen. Vanligast är polyeten, men för gas- och oljeledningar används polyuretan (TPU).

Fördelar

  • Uppfyller internationella hygienstandards för dricksvatten
  • Upp till 2000 m skarvfri rörlängd
  • Ansluts med presskopplingar som klarar höga arbetstryck
  • Passar alla förekommande tryckklasser
  • Slät insida ger högt flöde
  • Samma eller högre statiska bärkraft som ett helt nytt rör
  • Samma livslängd som ett helt nytt rör
  • Kvalitetssäkrat enligt ISO 9001

Tekniska data

Material:PE/Kevlar/PE eller PE/Kevlar/TPU
Applikationer: Primus Line kan användas för alla typer av trycksatta ledningar. Vatten-, avlopps, gas-, eller oljeledningar.
Dimensioner:Ø 150 mm - Ø 500 mm
Arbetstryck:9 - 71 bar

 

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten