Projektering för schaktfri ledningsrenovering

Förutsättningen är att det finns en befintlig ledning. Ledningssträckan kan antingen ha drabbats av läckor och behöva renoveras, eller vara en del i ett större renoveringsprojekt.

Du ska alltid försöka utnyttja existerande infrastruktur, d v s befintliga ledningar. Skälet är enkelt - i de flesta fall blir det betydligt billigare att renovera en befintlig ledning än att bygga en ny. Renovering är också skonsammare för miljön än nybyggnad, framför allt om den nya ledningen byggs med schaktning. Att utnyttja och renovera befintlig infrastruktur är nyckeln till ett hållbart samhälle. 

Vilken dimension krävs?

Första frågan som måste besvaras är om dimensionen räcker till. Behöver den inte ökas så blir det oftast billigast att infodra ledningen med en ny ledning som klarar det flöde som krävs. Läs mer om U-Liner eller Primus Line. Båda är enkla och beprövade, ger hög kvalitet, hög hållfasthet och lika lång livslängd som en nybyggd ledning.

Måste dimensionen ökas kan du antingen bygga en helt ny ledning i valfritt läge eller spräcka upp den befintliga och installera en ny ledning i samma läge som den befintliga. Detta kräver kostsam projektering, samt innebär alltid risker eftersom hinder i marken eller i närheten av ledningslinjen kan ställa till problem.

Strukturell eller semistrukturell ledningsrenovering

Om det befintliga röret har tillräcklig hållfasthet för att fungera även i framtiden, kan man använda icke strukturell teknik, t ex olika typer av invändig beläggning. Det är tekniker som används när problemen i huvudsak består av missfärgat vatten och liknande. Är det befintliga röret trasigt eller har tjänat ut, är lösningen en strukturell infodring som blir lika stark som ett helt nytt rör. Vi förordar givetvis våra formpassade rör U-Liner.

En väl avvägd kompromiss mellan strukturell och icke strukturell infodring är infodring med självbärande armerad tryckslang – t ex Primus Line. Ledningen blir då självbärande för inre tryck men behöver ett skyddsrör, t ex en befintlig ledning med tillräcklig hållfasthet, för att motstå jordlaster, trafiklaster eller grundvattentryck.

Materialpolicy

Det är viktigt att inte bara se till den initiala kostnaden vid val av renoveringslösning. Även valet av material har betydelse och vid infodring av avloppsrör kan det t ex också vara lämpligt att använda polyeten.

Då blir det enkelt att i framtiden, med standardiserade rördelar och elsvets, göra de servisanslutningar eller andra ingrepp som eventuellt behövs. Ledning och anslutningar bör vara tillverkade av samma material och ha samma livslängd. Annars kan anslutningen komma att behöva renoveras tidigare än själva ledningen, vilket blir både kostsamt och komplicerat.

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Ett komplicerat problem, en enkel lösning

Läs om hur Primus Line löste problemen med en läckande vattenledning i Slottsbron.

Vad andra säger om oss

”Miljöaspekten är viktig för oss. Därför väljer vi schaktfri teknik när det går eftersom utsläppen blir mindre. Vi samarbetar gärna med Scandinavia VA-Teknik; då vet vi att allt flyter på. Vi är mycket nöjda med deras arbete.”

Tomas Lindberg, Skövde kommun