U-Liner®

Schaktfri renovering av vattenledningar med U-Liner är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa kvaliteten hos ditt ledningsnät. Den nya ledningen har samma hållfasthet och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som rörets släta insida garanterar ett högt flöde och eliminerar risken att bakterier och mikroorganismer fastnar.

Metodbeskrivning

Efter tillverkningen genomgår det runda U-Liner-röret en termomekanisk omformningsprocess som ger röret en speciell U-formad profil. Detta reducerar rördiametern och innebär att röret enkelt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga runda formen återskapas genom ånga under tryck. Då formanpassar sig U-Liner-röret till det befintliga rörets vägg, inom branschen kallat "close-fit". När det nya röret är på plats ansluts servisledningar med svetsning, som ger absolut täta anslutningar.

Fördelar

  • Livsmedelsgodkänt rörmaterial
  • Upp till 700 m skarvfri rörlängd
  • Elektrosvetsade, helt täta skarvar och anslutningar
  • Passar alla förekommande tryckklasser, både tryck- och självfallsledningar
  • Slät insida ger högt flöde
  • Samma statiska bärkraft som ett helt nytt rör
  • Samma livslängd som ett helt nytt rör
  • Anslutningsdetaljer finns hos din ordinarie rörgrossist
  • Kvalitetssäkrat genom INSTA-CERT och märkt med Nordic Polymark

Tekniska data

Material:PE 80, PE 100, PE 100-RC
Applikationer:U-Liner kan användas för alla typer av VA-ledningar,
såväl tryck- som självfallsledningar, samt gas- och
processledningar.
Dimensioner:Ø 90 mm - Ø 400 mm
Tryckklasser:PN 4 - PN 10
Ringstyvhet:
(Självfallsledningar)
SN 4

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

"Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt."

Björn Widman, Täby kommun